1 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Groppa Vitalii

cet.Groppa Vitalii, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Cetatea Albă, nr.141, ap.97, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr.1-979 din 19.09.2022, autentificat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.