16 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Grigoriu Ion

Cet. Grigoriu Ion, cu domiciliul în Republica Moldova, mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie cu nr. 9692 din data de 27.09.2011, eliberat de notarul Stog Maria.