18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Grigoreac Niolae

Cet.Grigoreac Niolae, domiciliat în s.Bursuceni, raionul Sîngerei, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr.3064 din 22.10.2002, eliberat de notarul Condorachi Olga, cu sediul în or.Sîngerei, str.Independenței, nr.89/1, R.Moldova