21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grigorașcenco Anna

Cet. Grigorașcenco Anna, domiciliată în or.Vulcănești, str.Boris Glavan nr.80, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.2519 din 21.06.2001, întocmit de notarul Cristeva Elena.