16 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grecu Laurenţiu

Cet. Grecu Laurenţiu, domiciliat în mun. Bălţi, str. Lesecico, 6, ap. 53, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 3754 din 28.05.2007 întocmit de notarul de stat Agachi Aliona.