9 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Grec Vladimir

cet.Grec Vladimir, domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, or.Lipcani, str.Jukovski, nr.14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a terenului agricol nr.1544 din 25.03.2014, autentificat de notarul public Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței, nr.27.