4 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grebneva Olga

Cet. Grebneva Olga, domiciliat în mun. Soroca, str. Decebal nr. 11, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor nr. 574 din 26.05.2005, întocmit de notarul Radu Boldescu.