20 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Grate Mihail

Grate Mihail, număr de identificare 2003021063425, aduce la cunoștință despre pierderea certificatului de moștenitor legal nr. 3858 din 04.06.2010, eliberat de notarul Dumbrava Mariana, cu sediul în or. Criuleni.