30 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GRANACI VICTOR

Cet. GRANACI VICTOR, domiciliat оn mun. Bгlюi, str. Konstantin Feoktistov, nr.7, Republica Moldova, titularul buletinului de identitate B04069649 eliberat la 27.04.2018,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.288 din 20.01.2017, întocmit de notarul Robu Ana.