26 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GRAMA Fiodor

Cet. GRAMA Fiodor, domiciliat în or. Cupcini, str-la 31 August nr.xx, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Contracte de vânzare-cumpărare nr. 1834 şi nr.1835 din 14.05.2001 autentificate de notarul Morea Galina.