27 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grajdean Andrei

Cet. Grajdean Andrei, domiciliat în mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 2573 din 23.05.2001, întocmit de notarul Nichiforeac Mircea.