7 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GRĂDINARU Mihail

Cet. GRĂDINARU Mihail, domiciliat în mun. Edineţ, str. Casa Mare nr. 23, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 6777 din 13.09.2006 autentificat de notarul Morea Galina.