24 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grădinari Valeriu

Cet. Grădinari Valeriu, numar de identificare 0972501044644, în calitate de administrator al FPC “GRĂP” S.R.L., numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 1002602003691, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.5065 din 27.09.2007, întocmit de notarul Robu Ana.