12 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Gotca Valeriu Fedosei

Cet. Gotca Valeriu Fedosei, cu domiciliul în s. Carahasani r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 8409  la 09.08.2017.