23 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Gospodari Olga

CetGospodari Olga, domiciliată pe dresa: satul Hîjdieni, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.12594 din 22.09.2010 eliberat de notarul public Patereu Claudia cu sediul în str. Suveranităţii,  6, or. Glodeni.