12 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GORCEAC EUGENIU

Cet. GORCEAC EUGENIU, cetățean al R. Moldova, numărul de identificare 0990405429893, domiciliat în R. Moldova, mun. Chișinău, Codru, str. Grenoble, nr. 128/3, ap. 91, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare autentificat cu nr. 4465 la data de 08.06.2015 de către notarul public Grosul Sergiu.