29 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Gorban Semion

Cet. Gorban Semion, domiciliat în or. Bender, str. Lazo nr. 2, ap.15, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal din data de 12.11.2002 nr. 4205, eliberat de către notarul Bagrin Maria.