9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GONTA BORIS

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. GONTA BORIS, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vinzare cumparare nr. 1182 din 11.04.2007,contract de folosintacu schimbarea cotei parti nr. 4904 din 13.10.2009 autentificat de notarul Frecauțan Vasile, arhiva caruia se păstreaza la notarul Caraiman Aurica