3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GONCEARUC SVETLANA

Cet. GONCEARUC SVETLANA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Vertiujeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.1103 din 21.11.1996, întocmit de biroul notarial de stat Camenca, cu sediul în s. Sănătăuca, r-nul Camenca.