11 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Goncear Spartac

Cet. Goncear Spartac, domiciliat în or. Rezina, str.M. Spătaru nr. 17A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare- cumpărare nr.4095 din 26.07.2002, întocmit de notarul Romanescu Mihail.