29 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Golovețcaia Galina

cet.   Golovețcaia Galina, domiciliată în s. Ocnița, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatelor de moștenitor legal, din data de 14.09.2000, 20.11.2001, nr. nr. 1539, 1797, întocmite de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, R. Moldova