15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GOLOVACIUC MARINA

Cet. GOLOVACIUC MARINA, cetățean al R. Moldova, a.n. 24.02.1988, c/p 2004037053239, BI nr. B03095172, eliberat de Agenția Servicii Publice, la 05.07.2021 domiciliată în R. Moldova, mun. Chișinău, str-la Srudenților nr. 15/B, ap.71, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1- 4293 din 26.05.2021 întocmit de notarul Gladîș Oleg.