10 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Golenco Valeriu

Cet. Golenco Valeriu, domiciliat în satul Peresecina, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.8818 din 23.12.2004, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.