10 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Golenco Valeriu

Cet. Golenco Valeriu, domiciliat în satul Peresecina, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.6255 din 01.09.2004, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.