11 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GOLEA RODICA

Cet. GOLEA RODICA, cp 0970602899666, domiciliată  în mun. Orhei, str. Ciprian Porumbescu nr.10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr.  1-3941 din  19.10.1990, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.