27 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Golban Marcela

Cet.Golban Marcela, domiciliată în R.Moldova, raionul Orhei, satul Zahoreni – administratorul  S.C.”Dionelu-A” S.R.L., aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare nr.18670 din 21.12..2016, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.