12 februarie, 2024 Mostenire

Gogoleva Svetlana

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-a Gogoleva Svetlana, care a urmat la data de 23 august 2023, sexul feminin, născută la data de 10 iunie 1968, starea civilă divorțată, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0980705024735, certificat de deces DC-IV 2072165 act de deces număr 3527 emis la 23 august 2023 de Serviciul stare civilă Centru mun.Chişinău.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 09 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.