5 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Godoroja Maria

Cet.godoroja maria, domiciliată în s.Codreanca r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Duplicatul Certificatului de moştenitor legal, înregistrat sub numărul 4101 la data de 03.11.2011, eliberat cu nr.5368 la 23.12.2016 de către notarul public Goncearuc Galina.