29 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Glavațcaia Aliona

Cet. Glavațcaia Aliona, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 4-819 din 27.02.1996, eliberat de notarul Frecauțan Nina pe numele cet. Smirnova Anna.