15 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Gîscă Marcel

Cet. Gîscă Marcel, domiciliat în mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 24, ap. 24, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare a terenului nr. 3833 din 29.09.2008, autentificat de notarul Șova Sorelia, cu sediul pe adresa: mun Chişinău, str. V. Micle 1/1, Republica Moldova.