22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gîrlea Andrei

Cet. Gîrlea Andrei, cetăţenia R. Moldova, născut la 11.07.1954, c/p. 0971502218874, domiciliat: R. Moldova, orașul Rezina, strada 1 Mai nr. 11, ap. 48, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare – cumpărare nr. 1198 autentificat la 14.11.2000 de către notarul privat, Cornos Elena, sediul or. Rezina