9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gîra Ecaterina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Gîra Ecaterina, număr de identificare 2000042213398, cu domiciliul în orașul Călărași, str. Bojole, nr. 31, ap.70, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare/cumpărare autentificat la data de 08.12.2023de către notarul Boldurescu Valentina, or. Călărași, cu nr. de înregistrare 1-1331.––––––––––––––––-