22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GÎLCA DIANA

Cet. GÎLCA DIANA, domiciliat în mun. Chişinău, str. L. Deleanu nr. 3, ap. 136,, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie cu nr. 3073 autentificat la 21.10.2009, autentificat de notarul Gratii Boris, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 5/3.