22 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Gîdei Natalia

Gîdei Natalia, cu domiciliul în str. Vasile Zgîrcea Nr. 11,  ap. 6, or. Glodeni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 4-1417 din 21.08.2001, eliberat de BN Dumanschi Valentina, cu sediul în R. Moldova, or. Glodeni, str. Tricolorului Nr. 21