2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ghilețchi Gheorghe

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Ghilețchi Gheorghe, născut la 26.09.1976, c.p. 2002024014580 și Ghilețchi Ecaterina, născută la 13.09.1979, c.p. 0992506247947, reprezentați de Ghilețchi-Munteanu Ecaterina, născută la 03.03.2000, c.p. 2010024000614, în temeiul procurii nr. 2-3744 din 17.05.2024, autentificată de notarul Moraru-Melinte Irina, cu sediul în mun. Chișinău, aduc la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare din data de 03.06.2022, nr. 1-255, autentificat de către notarul Beliban-Rațoi Ludmila