25 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ghilescu Zinaida

Subsemnata, notarul Spînu Olesea, la cererea, cet.Ghilescu Zinaida (reprezentant Cozmulici Rodica) solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Ghilescu Zinaida, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.2749 din 10.09.2007 eliberat de notarul Caraiman Aurica

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 25.03.2024 conform contului spre
Plată din 24.03.2024 (ordin de încasare a numerarului nr.5333)
Notarul Spînu Olesea.