6 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ghieș Bogdan

Cet. Ghieș Bogdan, cetăţean moldovean, născut la data de 18 aprilie anul 1983, numărul de identificare 0992704024652, titularul buletinului de identitate A02165677 emis de oficiul 02, valabilitatea 09.06.2008 – 18.04.2028, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Ismail nr.98/2 ap.45, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare a terenului din data de 21.12.2018  nr.4119, întocmit de către notarul Zara Corina.