9 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ghermec Dmitri

 Ghermec Dmitri, cu domiciliul în or.Vulcănești, str.Cahul nr.29, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.951 din 15.08.1978, întocmit de notarul Cristeva Elena.