23 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Gherman Victor

cet.Gherman Victor, domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Slobozia-Șirăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr.5974 din 16.07.2015, autentificat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.