1 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GHERMAN VASILE

Cet.GHERMAN VASILE, domiciliat în mun.Chişinău, sect.Rîşcani, str.Iazului nr.9, ap.38,aduce la cunoştinţă pierderea duplicatului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil nr.3925 din 21.12.2015, eliberat de notarul Chirtoacă Lilia.