3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gherjoba Nina

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. GHERJOBA NINA, cetățeană a R.M, născută la data de 09.07.1967, IDNP 0992101054335, legitimată cu buletin de identitate nr.B44024435, eliberat de ÎSCR la data de 08.02.2016, domiciliată în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr.26, bl.A, ap.11, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a lotului pomicol cu nr. 2914, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 20.04.2010.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 31.05.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.26070.