28 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gherghelijiu Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet.Gherghelijiu Maria, domiciliată în R.Moldova, raionul Edineț, s.Tîrnova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.3564 din 03.04.2018 eliberat de notarul Nimerenco Silvia.