11 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gherciu Boris

Gherciu Boris, domiciliat/ă în mun. Chișinău, Ciorescu, str. S. Lazo, nr. 4, ap. 49, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal , nr. 597, Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 596, din data de 30.01.2015 pe numele cet. Gherciu Veronica, eliberate de către notarul Bîstrițchi Vladimir, sediul or. Criuleni, Republica Moldova.