17 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gherasimova Tatiana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Gherasimova Tatiana, cetățean al R. Moldova, născută la data de 24.01.1957, număr de identificare 2002025038509, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, sat. Beriozchi, str. Tineretului, nr. 1, ap. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 683 din data de 08.02.1996, autentificat de către Pârcălab Valentina, notar de stat la BNS Anenii Noi.

Notarul Buga Georgeta