27 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

GHERASIM RODICA

Cet. GHERASIM  RODICA, domiciliată în mun. Chişinău, com.Durleşti,  str-la T. Vladimirescu nr.3, R.Moldova,   reprezentat de cet. GHERASIM IGOR,  în temeiul procurii autentificate la 19.02.2020 cu nr. de registru 2020  de notarul  TATIANA  CARPOV, cu sediul de activitate în mun. Chişinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI, încheiat  între BRODESCU AUREL şi GHERASIM RODICA  la data de  02.10.2012  cu  nr. 1226 de către  notarul public ŞCOLNIC VIORICA.