18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GHERASIM ION

Cet. GHERASIM ION, domiciliat în satul Negureni, raionul Telenești, R.Moldova, reprezentat de cet. POPA ION, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament autentificat cu nr. 8876 la data de 06.11.2019 de către notarul ŞCOLNIC VIORICA, cu sediul de activitate în or. Teleneşti