9 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GHEORGHIȚA RAISA

Dna GHEORGHIȚA RAISA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada Susleni nr. 10, în numele Dnei POPUȘOI ELENA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Holercani, aduce la cunoștință pierderea originalului: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 4071 din 21.08.2015, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.