29 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Gheorghiș Valeri

Gheorghiș Valeri, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.1075 din 25.03.2004, eliberat de notarului or.Vulcănești, RM Tiuliu Natalia.