14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gheorghiev Serghei

Cet.GHEORGHIEV SERGHEI, domiciliat în UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Dnestrovscaia nr.68, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale din întreprindere nr.1481 din 08.02.2014, autentificat de notar public Liudmila Ganeva.