19 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

GHELAN ANATOLIE

Cet. GHELAN ANATOLIE, domiciliat în sat. Recea, r-nul Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6333 din 23.12.2016, autentificat de către notarul public PURCEL LUDMILA.